• info@kadirmacit.com
 • 0 216 472 79 79
 • Pzt - Cts: 09:00 - 18:00
 • Posts by kadirmacit

  Metropol İstanbul Mali Müşavirlik

  Metropol İstanbul Mali Müşavirlik

  Mali işlemler, ticaretin bulunduğu her alanda önem taşıyan ve uygun koşullarda yapılmaması durumunda büyük hukuki problemler doğuran işlemlerdir. İşletmenizin ilk adımlarında mali işlemler için müşavir desteği almanız karşılaşacağınız birçok problemin önüne geçer.

  Read more

  Gümrük Şirketleri Muhasebe ve Mali Müşavirlik Hizmetleri

  gümrük şirketleri muhasebe ve mali müşavirlik hizmetleri

  Bulunduğumuz konum gereği Erenköy Gümrüğü karşısında olmamız dolayısıyla ve ofisimizin bulunduğu Brandium Rezidans’ta bir çok gümrük şirketine, Gümrük şirketi kuruluşu, muhasebe, mali müşavirlik ve danışmanlık hizmetleri vermekteyiz.

  Gümrük şirketlerinde bütçe ve maliyet planlaması doğru yapılmadığı sürece, sürekli yapılan işlerde ekonomik ve vergisel zarar ile karşı karşıya kalınır. Bu noktada bizler, muhasebe, mali müşavirlik ve danışmanlık anlamında gümrükçülere ve gümrük şirketlerine  doğru yönlendirme ve bütçe takip kontrollerimizi yaparak, şirketlerin yapmış oldukları işlerde doğru maliyetlerin ortaya çıkması ve beklenilen kazançların doğması için, sürekli danışmanlık hizmetleri veriyoruz.

  Gümrük Şirketleri Muhasebe ve Mali Müşavirlik Hizmetleri için Bizi Arayabilirsiniz: 0 (216) 472 79 79

  Ayrıca günümüzde ticari faaliyet gösteren tüm şirketlerin, mali müşavirleri ile yakın bir konumda olması, zaman ve ekonomik açıdan çok büyük fayda sağlamaktadır.

  İşiniz ile ilgili vereceğiniz ticari kararlar ve danışacağınız ticari sorularınızda ve yapacağınız toplantılarda, şirketinize gelerek veya ofisimize sizleri davet ederek, sorunlarınıza anında çözümler üretmekteyiz.

  Diğer taraftan faturalarınızın ve muhasebesel evraklarınızın alınması veya gönderilmesi, bunun yanında tüm bu eylemlerin anında çözüm odaklı olması, hem bizler, hem de sizler için hem zaman, hem de ekonomik açıdan fayda sağlamaktadır.

  Adresimizin şirketinize olan yakınlığını görmek için, sizleri ofisimize bir kahve içmeye bekleriz.

  Şirket türleri, nasıl kurulacakları ve maliyetleri gibi soruları merak ediyorsanız Anonim Şirket Kurma, Limited Şirket Kurma ve Şahıs Şirketi Kurma rehber yazılarımızı inceleyebilirsiniz. Eğer rehberleri okuduktan sonra aklınızda kalan herhangi bir şey var ise bizimle kolayca iletişime geçebilirsiniz.

  Read more

  Yazılım Şirketleri Muhasebe ve Mali Müşavirlik Hizmetleri

  yazılım şirketleri muhasebe ve mali müşavirlik hizmetleri

  Brandium Rezidans’ta birçok yazılım şirketine, şirket kuruluşu, muhasebe, mali müşavirlik ve danışmanlık hizmetleri vermekteyiz. Yazılım şirketlerine verdiğimiz muhasebe ve mali müşavirlik hizmetlerimiz sayesinde şirketinizin finansal anlamda hiçbir sorun yaşamaması için çalışıyoruz.

  Yazılım Şirketleri Muhasebe ve Mali Müşavirlik Hizmetleri İçin Bizi Arayabilirsiniz: 0 (216) 472 79 79

  Ayrıca günümüzde ticari faaliyet gösteren tüm şirketlerin, mali müşavirleri ile yakın bir konumda olması, zaman ve ekonomik açıdan çok büyük fayda sağlamaktadır.

  İşiniz ile ilgili vereceğiniz ticari kararlar ve danışacağınız ticari sorularınızda ve yapacağınız toplantılarda, şirketinize gelerek veya ofisimize sizleri davet ederek, sorunlarınıza anında çözümler üretmekteyiz.

  Diğer taraftan faturalarınızın ve muhasebesel evraklarınızın alınması veya gönderilmesi, bunun yanında tüm bu eylemlerin anında çözüm odaklı olması, hem bizler, hem de sizler için hem zaman, hem de ekonomik açıdan fayda sağlamaktadır.

  Adresimizin şirketinize olan yakınlığını görmek için, sizleri ofisimize bir kahve içmeye bekleriz.

  Eğer halen daha şirket türünüzü seçmede sorun yaşıyorsanız Limited Şirket Nasıl Kurulur? ve Şahıs Şirketi Nasıl Kurulur? adlı detaylı rehber yazılarımızı okuyabilir ve kolayca karar verebilirsiniz.

  Read more

  Reklam Şirketleri Muhasebe ve Mali Müşavirlik Hizmetleri

  reklam şirketleri muhasebe ve mali müşavirlik hizmetleri

  Brandium Rezidans’ta birçok reklam şirketine, şirket kuruluşu, muhasebe, mali müşavirlik ve danışmanlık hizmetleri vermekteyiz. Reklam şirketlerine verdiğimiz muhasebe ve mali müşavirlik hizmetlerimiz sayesinde şirketinizin finansal anlamda hiçbir sorun yaşamaması için çalışıyoruz.

  Reklam Şirketleri Muhasebe ve Mali Müşavirlik Hizmetleri İçin Bizi Arayabilirsiniz: 0 (216) 472 79 79

  Ayrıca günümüzde ticari faaliyet gösteren tüm şirketlerin, mali müşavirleri ile yakın bir konumda olması, zaman ve ekonomik açıdan çok büyük fayda sağlamaktadır.

  İşiniz ile ilgili vereceğiniz ticari kararlar ve danışacağınız ticari sorularınızda ve yapacağınız toplantılarda, şirketinize gelerek veya ofisimize sizleri davet ederek, sorunlarınıza anında çözümler üretmekteyiz.

  Diğer taraftan faturalarınızın ve muhasebesel evraklarınızın alınması veya gönderilmesi, bunun yanında tüm bu eylemlerin anında çözüm odaklı olması, hem bizler, hem de sizler için hem zaman, hem de ekonomik açıdan fayda sağlamaktadır.

  Adresimizin şirketinize olan yakınlığını görmek için, sizleri ofisimize bir kahve içmeye bekleriz.

  Kurmayı düşündüğünüz şirketiniz için en iyi şirket türünü merak ediyorsanız Limited Şirket Kurma ve Şahıs Şirketi Kurma yazılarımızı okuyabilirsiniz.

  Read more

  Anonim Şirket Nasıl Kurulur, Maliyeti ve Gerekli Evraklar Nelerdir?

  Anonim Şirket Nasıl Kurulur

  Anonim Şirket Nasıl Kurulur?

  Anonim şirketler, kanunen yasak olmayan her türlü ekonomik amaç ve konu için kurulabilirler. Şirket, kurucuların, kanuna uygun olarak düzenlenmiş bulunan, sermayenin tamamını ödemeyi şartsız taahhüt ettikleri ve imzalarının noterce onaylandığı veya ticaret sicil müdürlüğü huzurunda imzalanan esas sözleşmede anonim şirket kurma iradelerini açıklamalarıyla kurulurlar.

  Nakden taahhüt edilen payların itibarî değerlerinin en az ¼’ü tescilden önce, geri kalanı şirketin tescilini izleyen 24 ay içinde ödenmesi gerekmektedir.

  Esas sözleşmenin yazılı şekilde yapılması ve bütün kurucuların imzalarının noterde onaylanması veya esas sözleşmenin ticaret sicili müdürlüğü huzurunda imzalanması şarttır.

  Anonim Şirket Kuruluşu Hakkında Detaylı Bilgi Almak İçin Bizi Arayabilirsiniz: 0 (216) 472 79 79

  anonim şirket kuruluşu için gerekli evraklar

   

  Anonim Şirket Kuruluşu İçin Gerekli Evraklar

  Oda Kayıt Beyannamesi

  Ana Sözleşme

  Ana sözleşmede bulunması gereken hususlar;

  • Şirketin ticaret unvanı ve merkezinin bulunacağı yer.
  • Esas faaliyet konusu belirtilerek şirketin amaç ve konusu.
  • Şirketin sermayesi ile her payın itibarî değeri, bunların ödenmesinin şekil ve şartları.
  • Pay senetlerinin nama veya hamiline yazılı olacakları; belirli paylara tanınan imtiyazlar; devir sınırlamaları.
  • Paradan banka sermaye olarak konan haklar ve ayınlar; bunların değerleri; bunlara karşılık verilecek payların miktarı, bir işletme ve ayın devir alınması söz konusu olduğu takdirde, bunların bedeli ve şirketin kurulması için kurucular tarafından şirket hesabına satın alınan malların ve hakların bedelleriyle, şirketin kurulmasında hizmetleri görülenlere verilmesi gereken ücret, ödenek veya ödülün tutarı.
  • Kurucularla yönetim kurulu üyelerine ve diğer kimselere şirket karından sağlanacak menfaatler.
  • Yönetim kurulu üyelerinin sayıları, bunlardan şirket adına imza koymaya yetkili olanlar.
  • Genel kurulların toplantıya nasıl çağrılacakları; oy hakları.
  • Şirket bir süre ile sınırlandırılmışsa, bu süre.
  • Şirkete ait ilanların nasıl yapılacağı.
  • Pay sahiplerinin taahhüt ettiği sermaye paylarının türleri ve miktarları.
  • Şirketin hesap dönemi.
  • İlk yönetim kurulu üyeleri atanması

  Gerçek veya tüzel kişiler tarafından kurulurlar. Ortak sayısı en az 1 kişi olabilir. Ortak sayısı için maksimum bir sınır yoktur. Ortak sayısı 500’ü geçtiği takdirde, şirketler Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine tabi olurlar. Şirket sonradan 1 ortak sayısının kalmasıyla tek ortaklı yapıya dönüşebilir.

  Anonim şirket kurulabilmesi için ortaklar tarafından en az 50.000 TL değerinde başlangıç sermayesi taahhüt edilmelidir. Belli bir tavan değere kadar sermaye artırımının Yönetim Kurulu tarafından yapılabileceğini öngören kayıtlı sermaye sistemine tabi anonim şirketlerde ise başlangıç sermayesi en az 100.000 TL olmalıdır. Kayıtlı sermaye sistemine tabi olmak için şirketin halka açık ya da halka kapalı anonim şirket olması fark etmez.

  Bir payın değeri en az 1 Kuruş olabilir.

  anonim şirket kurma maliyeti

  Anonim Şirket Kurmak İçin Ne Kadar Masraf Gereklidir?

  Anonim şirket kurma maliyeti, şirketin kurulacağı il ve ilçesine göre değişiklik göstermektedir. Anonim şirket kuruluş masrafları şu şekilde hesaplanmaktadır:

  Öncelikle şirket kuruluşu için hesaplamayı değiştirebilecek bazı kriterler mevcuttur. Bu kriterler, şirketin imzaya yetkili kişilerin ve ilgili temsilcilerin sayısı ve ana sözleşmenin uzunluğuna göre değişiklik göstermektedir. Yaklaşık kuruluş maliyeti 5.000TL ile 6.000TL aralığındadır. Bu konu ile ilgili detaylı açıklama ve bilgiler için bizlerle iletişime geçebilirsiniz ve yorum kısmından merak ettiklerinizi sorabilirsiniz.

  Halen daha hangi şirket türünü açacağınıza karar veremediyseniz Limited Şirket Kurma Rehberi ve Şahıs Şirketi Kurma Rehberi yazılarımıza da göz atmanızı tavsiye ederiz. Zira tüm bu şirket türleri hakkında detaylı bilgi edindikten sonra karar vermeniz çok daha kolay olacaktır.

  Read more

  Dizi/Sinema Oyuncuları, Menajerlik Şirketleri Mükellefiyet Açılışı, Mali Müşavirlik ve Danışmanlık Hizmetleri

  17 yıllık mesleki tecrübemiz boyunca dizi ve sinema oyuncularına, menajerlik şirketlerine, yapım şirketlerine, muhasebe, mali müşavirlik ve danışmanlık alanında da sürekli hizmet vermekteyiz.

  Dizi ve sinema oyuncularının serbest meslek mükellefiyetlerini kendilerinden alacağımız birkaç bilgi ile noter vergi dairesi veya herhangi bir kamu kurumuna gitmeden, uzaktan veya bir araya gelerek, 15-30 dk aralığında vergi mükellefiyetlerini açarak, bu süre içerisinde vergi levhaları oluşturup, kendilerine teslim ediyoruz.

  Read more

  Yapım Şirketi Muhasebe, Mali Müşavirlik ve Danışmanlık Hizmetleri

  Yapım şirketlerine muhasebe, mali müşavirlik ve danışmanlık hizmetleri vermekteyiz.

  Yapım şirketlerinde bütçe ve maliyet planlaması doğru yapılmadığı sürece, sürekli yapılan işlerde zarar ile karşı karşıya kalınır. Bu noktada bizler, muhasebe, mali müşavirlik ve danışmanlık anlamında dizi, reklam, sinema filmi çekimi gibi projelerde doğru yönlendirme ve bütçe takip kontrollerimizi yaparak, şirketlerin yapmış oldukları işlerde doğru maliyetlerin ortaya çıkması ve beklenilen kazançların doğması için, sürekli danışmanlık hizmetleri veriyoruz.

  Read more

  Şahıs Şirketi Nasıl Kurulur? Maliyeti ve Kuruluş Evrakları Nelerdir?

  2018’de birçok yenilik ve yönetmelik getirilen şahıs şirketi kurma ile girişimcilere, yeni bazı sorumluluklar da getirilmiştir. Bu, şahıs firması nasıl kurulur ile hukuki süreçlerde, mali müşavirlik desteği almanıza neden olabiliyor. Firmamız, girişimcilere şahıs şirketi kurma aşamasında desteği www.kadirmacit.com ile verebiliyor ve hukuki süreçlerde danışmanlık hizmeti alabiliyorsunuz.

  Read more

  Limited Şirket Kuruluş Süreci Nedir? Kuruluş Maliyeti ve Belgeleri Nedir?

  Günümüzde kurulan şirketlerin büyük bir kısmını limited şirketler oluşturmaktadır. Şirket kurmak isteyenler, birçok avantajından dolayı limited şirketleri daha çok tercih etmektedir. Şirket tipine karar verilmeden ise şirket çeşitleri ile gerekli tüm bilgilerin öğrenilmesi ve kuracak kişilerin gerekirse danışmanlık hizmeti alarak, şirket tipine karar vermeleri, sonradan problemlerle karşılaşmamak için faydalı olmaktadır.

  Read more

  Küçükbakkalköy Mali Müşavirlik

  Kadir Macit Mali Müşavirlik ve Danışmanlık Hizmetleri olarak  Ataşehir Küçükbakkalköy Mahallesi Brandium Rezidans’ta  anonim şirket, limited şirket, şahıs şirketleri, serbest meslek kazanç elde eden tüm ticari şirket ve şahıslara mali müşavirlik ve danışmanlık hizmeti vermekteyiz.

  Read more