• info@kadirmacit.com
 • 0 216 472 79 79
 • Pzt - Cts: 09:00 - 18:00
 • Mali Müşavirlik

  Günümüzde farklı ölçekteki pek çok şirketin kendi faaliyet alanları dışında kalan hizmetleri (muhasebe, mali danışmanlık, insan kaynakları yönetimi vb.) “dış kaynak” kullanarak yürüttüğü böylelikle kendi işlerine daha iyi odaklandıkları ve çalışma verimliliklerini arttırdıkları görülmektedir.

  Kadir Mali Mali Müşavirlik & Denetim Hizmetleri olarak, müşterilerimizin belirledikleri hedefler doğrultusunda aşağıdaki hizmetleri sunmaktayız.

  Muhasebe Hizmetleri

  • Tek düzen hesap planı ile uyumlu muhasebe kayıtlarının ve defterlerinin tutulması.
  • KDV Muhtasar, Damga Vergisi, Kurumlar Vergisi, Gelir Vergisi vb. Beyannamelerin ibraz edilmesi.
  • KDV iadesi, Gelir Vergisi iadesi alacak firmaların ilgili iade raporların hazırlanması  iade işlemlerinin takip edilerek mahsup  veya nakit olarak alınması
  • Muhasebe uygulama genel tebliğine göre Bilanço ve Gelir Tabloların hazırlanması ve ilgili finans kurumlarına sunulması.
  • Entegre sistemimiz ile çalışmış olduğunuz bankalara ait kayıtların günlük olarak muhasebeleştirilmesi.
  • Ayrıca firmalardan gelen talepler doğrultusunda her türlü yönetim raporları, bütçe, nakit akış vb. tabloların hazırlanması.

   

  Bordro ve Sgk Hizmetlerimiz

  • Personel bordrolarının hazırlanarak firmalara gönderilmesi
  • Sosyal Güvenlik Kurumu bildirgelerinin hazırlanması ve sunulması
  • İşe başlayacak ve işten ayrılacak personelle ilgili yasal bildirimlerin yapılması
  • İşten ayrılan personelin kıdem, ihbar ve sair tüm yasal özlük hakları hesaplamalarının yapılması.
  • SGK ilişiksizlik belgesi alınması