• info@kadirmacit.com
 • 0 216 472 79 79
 • Pzt - Cts: 09:00 - 18:00
 • Hukuki İşlemler

  hukuki işlemler ve hukuk danışmanlığıŞirket Kuruluş İşlemleri

  Türk vatandaşlarının yanı sıra yabancı yatırımcılar da Türkiye’de şirket kurabilir. Türkiye dışında tescil edilmiş şirketler, Türk vatandaşı olmayan kişiler ve Türkiye dışında yerleşik olan Türk vatandaşları da yabancı yatırımcı sayılmaktadır.

  Türkiye’de yabancıların yatırım yapmak ve şirket kurmak için ön izin alma zorunluluğu kaldırılmış ve yatırımcı tüm kuruluşlara, Türk Şirketi statüsü tanınarak yerli şirketlerin tüm hak ve yükümlülükleri aynen geçerli kılınmıştır.

  Bazı sektörlerdeki ticari faaliyetler için T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’nın izni alınması gerekmektedir. Bu sektörler; Bankacılık, Özel Finans Kurumları, Sigorta, Finans Leasing, Faktoring, Holdingler, Döviz Büroları, Kamu antrepolar, Serbest ticaret Bölgelerini kurucu ve işletmecileri ile Sermaye Piyasası kanuna bağlı şirketlerdir.

  Kadir Mali Mali Müşavirlik & Denetim Hizmetleri olarak müşterilerimizi tecrübelerimiz doğrultusunda; faaliyet gösterilecek sektör, sermaye hacmi, faaliyet gösterilecek sektöre özel vergisel avantajlar, alınabilecek destekler vb. etkenleri de göz önünde bulundurarak doğru şirket tipini seçmelerine ve seçilen şirket türünün, en kısa zamanda ve talep edilen niteliklerle kurulması konusunda hizmet vermekteyiz.

  Aşağıda şirket tiplerine yer verilmiştir.
  Sermaye Şirketleri

  • Anonim Şirket
  • Limited Şirket
  • Sermayesi Paylara Bölünmüş Komandit Şirket

  Şahıs Şirketleri

  • Gerçek Kişi Şahıs Şirketleri
  • Adi Şirket
  • Kollektif Şirket
  • Adi Komandit Şirket

   

  Şube Kuruluşu

  Merkezi yurtdışında bulunan ve ticari faaliyetlerini Türkiye’de devam ettirmek isteyen şirketler, Türkiye’de yeni bir şirket kurmayı tercih etmeyip, merkez şirketin karar organının kararıyla merkeze bağlı bir şube kurabilirler. Böylelikle merkez şirket, Türkiye’deki şubesi üzerinden ticari faaliyetlerini sürdürebilmektedir.

  İrtibat Bürosu

  Kanuni ve iş merkezi yurtdışında bulunan, ticari faaliyet dışında haberleşme, fizibilite, sosyal ve kültürel alanlarda bazı çalışmaları yürütme, şirketler arasında birleşme ve devirler için ön hazırlık yapma, tanıtım ve reklam, ülkedeki iş olanaklarının yakından takip etme ve bu konular hakkında merkez firmaya bilgi vermek amacı için açılan bürolardır.

  İrtibat bürolarının, ticari faaliyette bulunmaları yasak olduğundan Türkiye’de kurumlar ve katma değer vergisi mükellefiyetleri bulunmamaktadır. Açılan irtibat bürolarının zaman içerisinde, ticari faaliyette bulunmaları durumunda irtibat bürosu özelliklerini yitirir ve şube statüsüne geçer.

  Diğer yandan, İrtibat Büroları G.V.K.’nun 94’üncü maddesinde bentler halinde sayılan ödemeleri yapmaları halinde tevkifat yapmaları mecburidir. Bu nedenle Muhtasar Beyanname düzenleme zorunluluğu olduğu gibi, gerekli şartlar sağlanması halinde SGK bildirimlerinin de yapılması gerekmektedir.

  Hukuk Danışmanlığıhukuki işlemler ve hukuk danışmanlığı

  Ticaret Hukuku, Yabancı Sermaye Hukuku, Sermaye Piyasası Hukuku
  Şirket, Şube ve İrtibat Bürosu Kuruluşları
  Birleşme & Bölünme ve Tür Değişiklikleri
  Türk Ticaret Kanunu’na Uyum
  Ticaret Hukuku Sözleşmeleri
  Şirket Ticaret Sicil İşlemleri