• info@kadirmacit.com
 • 0 216 472 79 79
 • Pzt - Cts: 09:00 - 18:00
 • Sosyal Güvenlik ve İş Hukuku Hizmetleri

  sosyal güvenlik ve iş hukuku hizmetleri

  Kadir Macit Mali Müşavirlik & Denetim Hizmetleri olarak sosyal güvenlik ve iş hukuku alanlarında sunduğumuz hizmetler:

  • İş ve sosyal güvenlik hukuku alanında sürekli danışmanlık hizmetleri
  • Sgk ve İş-Kur indirimleri ve destekleri ile ilgili uygulama hizmetleri
  • Çalışma modellerine göre iş sözleşmeleri ile işyeri iç yönetmeliklerinin hazırlanmasına ilişkin hizmetler
  • Özlük dosyalarının hazırlanmasına ve denetlenmesine ilişkin hizmetler
  • İşyeri tescili ile devir ve birleşmelerinde işyerlerinin açılması ve kapatılmasına ilişkin hizmetler
  • İş kazaları ve meslek hastalıklarına ilişkin danışmanlık hizmetleri
  • Uzlaşma konularına ilişkin danışmanlık ve ön denetim hizmetleri
  • İstihdam teşvikleri konusunda danışmanlık hizmetleri
  • Alt işverenlerin iş ve işlemlerinin, iş ve sosyal güvenlik mevzuatına uygunluğunun denetimi ve raporlanması hizmetleri
  • Sgk ilişiksizlik belgesi hakkında danışmanlık hizmetleri
  • İş ve sosyal güvenlik hukuku yükümlülükleri açısından risk değerlendirmesi yapılması ve raporlanması hizmetleri
  • İdari para cezaları ve prim farklarına itiraz sürecinde danışmanlık hizmetleri
  • İşyeri kayıt ve belgelerinin teftişe hazırlanmasına, incelemeye sunulmasına ve teftiş verilmesine ilişkin hizmetler
  • İş akdinin feshi ve iş uyuşmazlıklarının çözümüne ilişkin hizmetler
  • Yurtdışı işçi istihdamına ilişkin konularda danışmanlık hizmetleri
  • İş sağlığı ve güvenliğine ilişkin danışmanlık hizmetleri
  • İş ve sosyal güvenlik mevzuat desteği ve sirküler hizmetleri
  • İş ve sosyal güvenlik hukuku alanında eğitim hizmetleri